[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

Download

ค้นตามหมวด :

# หัวข้อ download size หมวด ไฟล์แนบ
1   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 37 ดาวห์โหลด :52) โดย admin
1.04 MBs ประกาศ
2   แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 26 ดาวห์โหลด :29) โดย admin
383.52 KBs ประกาศ
3   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน : 335 ดาวห์โหลด :1067) โดย admin
68.05 KBs ประกาศ
4   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2563 || อ่าน : 290 ดาวห์โหลด :975) โดย admin
1.28 MBs ประกาศ