# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
(ลงวันที่ : 23/พ.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   ประกวดราคากลางซื้อจัดยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 50 mcg MDI จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
(ลงวันที่ : 15/พ.ย./2566 || อ่าน:24 / โหลด:0)
ยาและเวชภัณฑ์
3   งบทดลอง โรงพยาบาลอาจสามารถ 2566
(ลงวันที่ : 30/ก.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
4   งบแสดงผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาจสามารถ 2566
(ลงวันที่ : 30/ก.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
5   งบแสดงสถานะเงินสด โรงพยาบาลอาจสามารถ 2566
(ลงวันที่ : 30/ก.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
6   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 37 ดาวห์โหลด :52) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 1.04 MBs
7   แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 26 ดาวห์โหลด :29) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 383.52 KBs
8   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน : 335 ดาวห์โหลด :1067) โดย งานพัสดุ
ประกาศ 68.05 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกวดราคากลางซื้อจัดยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 50 mcg MDI จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2566 || อ่าน : 24 ดาวห์โหลด :0) โดย นายศุภชาติ สมมาตย์
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
10   ประกาศประกวดราคาซือยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate (25 mcg/50 mcg)/dose 120 dose จำนวน 2,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ลงวันที่ : 26/พ.ค./2566 || อ่าน : 24 ดาวห์โหลด :0) โดย นายศุภชาติ สมมาตย์
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
11   แผนการจัดซื้อจัดซื้อยา Amlodipine 5mg ประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 7/เม.ย./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย อำพล สุมาลี
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
13   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทยจิตเวชและยาเสพติด)
( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2566 || อ่าน : 106 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
14   ประกาศ ประกวดราคาอาคารส่งเสริมสุขภาพเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทยจิตเวชและยาเสพติด)
( ลงวันที่ : 15/ส.ค./2566 || อ่าน : 106 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด