# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกาศประกวดราคาซือยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate (25 mcg/50 mcg)/dose 120 dose จำนวน 2,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ลงวันที่ : 26/พ.ค./2566 || อ่าน:24 / โหลด:0)
ยาและเวชภัณฑ์
2   แผนการจัดซื้อจัดซื้อยา Amlodipine 5mg ประจำปีงบประมาณ 2566
(ลงวันที่ : 7/เม.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ยาและเวชภัณฑ์
3   งบทดลอง โรงพยาบาลอาจสามารถ 2565
(ลงวันที่ : 26/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
4   งบแสดงผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาจสามารถ 2565
(ลงวันที่ : 26/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
5   งบแสดงสถานะเงินสด โรงพยาบาลอาจสามารถ 2565
(ลงวันที่ : 26/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:0)
แผนยุทธศาสตร์
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
6   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 37 ดาวห์โหลด :52) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 1.04 MBs
7   แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 26 ดาวห์โหลด :29) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 383.52 KBs
8   แนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2563 || อ่าน : 335 ดาวห์โหลด :1067) โดย งานพัสดุ
ประกาศ 68.05 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกาศประกวดราคาซือยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate (25 mcg/50 mcg)/dose 120 dose จำนวน 2,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ลงวันที่ : 26/พ.ค./2566 || อ่าน : 24 ดาวห์โหลด :0) โดย นายศุภชาติ สมมาตย์
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
10   แผนการจัดซื้อจัดซื้อยา Amlodipine 5mg ประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 7/เม.ย./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย อำพล สุมาลี
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
11   จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างเก่าชำรุด พร้อมรื้อถอน โดยวิธีขายทอดตลาด
( ลงวันที่ : 30/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นายวินัย คณาศี
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
12   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
( ลงวันที่ : 20/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
13   ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล(DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ลงวันที่ : 16/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
14   ราคากลางเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล(DR)
( ลงวันที่ : 2/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด