# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
(ลงวันที่ : 5/ก.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
(ลงวันที่ : 4/ก.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ประกาศจำหน่วยพัสดุ เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล จำนวน 44 รายการ
(ลงวันที่ : 14/พ.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   ข้อแจ้งการแนบเอกสารในแบบประเมิน ITA ข้อ MOIT5
(ลงวันที่ : 14/พ.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ประกาศ
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1หลัง
(ลงวันที่ : 22/มี.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:0)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
6   ข้อแจ้งการแนบเอกสารในแบบประเมิน ITA ข้อ MOIT5
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 0 Bytes
7   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 37 ดาวห์โหลด :52) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 1.04 MBs
8   แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
( ลงวันที่ : 23/ธ.ค./2563 || อ่าน : 26 ดาวห์โหลด :29) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ประกาศ 383.52 KBs
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคากลางซื้อจัดยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 50 mcg MDI จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ลงวันที่ : 29/พ.ย./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
10   ประกวดราคากลางซื้อจัดยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 50 mcg MDI จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2566 || อ่าน : 24 ดาวห์โหลด :0) โดย นายศุภชาติ สมมาตย์
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
11   ประกาศประกวดราคาซือยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate (25 mcg/50 mcg)/dose 120 dose จำนวน 2,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( ลงวันที่ : 26/พ.ค./2566 || อ่าน : 24 ดาวห์โหลด :0) โดย นายศุภชาติ สมมาตย์
ยาและเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# รายการ หมวด size ไฟล์แนบ
12   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
( ลงวันที่ : 5/ก.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
13   ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
( ลงวันที่ : 4/ก.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
14   ประกาศจำหน่วยพัสดุ เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล จำนวน 44 รายการ
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :0) โดย นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแร้ง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด