# หัวข้อ หมวด size ไฟล์แนบ
1   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนิน ปีงบประมาณ 2567 รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 2
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
2   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย 1 งาน
( ลงวันที่ : 16/ก.พ./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
3   จ้างออกแบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย 1 งาน
( ลงวันที่ : 13/ก.พ./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
4   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารตรวจโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 890,000 บาท
( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
วัสดุ 0 Bytes
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
5   แผนการจัดซื้อยา 2567
( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
6   แผนการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2565
( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
7   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนิน ปีงบประมาณ 2567 รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 2
( ลงวันที่ : 6/มี.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
8   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย 1 งาน
( ลงวันที่ : 16/ก.พ./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด