# หัวข้อ หมวด size ไฟล์แนบ
1   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 22/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
วัสดุ 0 Bytes
2   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์
( ลงวันที่ : 15/มี.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
วัสดุ 0 Bytes
3   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 19/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย asmhos
วัสดุ 0 Bytes
4   แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย asmhos
วัสดุ 0 Bytes
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
5   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
( ลงวันที่ : 22/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
วัสดุ 0 Bytes
6   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์
( ลงวันที่ : 15/มี.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
วัสดุ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
7   แผนการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2565
( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
8   แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2563 || อ่าน : 126 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
9   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รถตู้พยาบาล)
( ลงวันที่ : 25/เม.ย./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย asmhos
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
10   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด