# หัวข้อ หมวด size ไฟล์แนบ
1   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รถตู้พยาบาล)
( ลงวันที่ : 25/เม.ย./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย asmhos
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
2   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
3   รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
( ลงวันที่ : 20/ธ.ค./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
4   แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ 2565
( ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
5   แผนการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2565
( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
6   แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2563 || อ่าน : 126 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
7   แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รถตู้พยาบาล)
( ลงวันที่ : 25/เม.ย./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย asmhos
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
8   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน
( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2565 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด