# หัวข้อ หมวด size ไฟล์แนบ
1   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
2   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ 2567
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
3   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
4   แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
( ลงวันที่ : 17/พ.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
5   แผนการจัดซื้อยา 2567
( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2566 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
6   แผนการจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2565
( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2564 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย admin
ยาเวชภัณฑ์ 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
> ประกาศทั้งหมด
# หัวข้อ หมวด   ไฟล์แนบ
7   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
8   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ 2567
( ลงวันที่ : 25/มิ.ย./2567 || อ่าน : 0 ดาวห์โหลด :) โดย
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 0 Bytes
> ประกาศทั้งหมด