โรคทางระบบประสาท

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

Patient Safety & SIMPLE

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

Patient Care Process Monitoring

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

Root cause analysis (RCA)

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

clinical tracer

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

สรุปการใช้เครื่องมือคุณภาพ

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

การค้นหาความเสี่ยงโดย trigger charted review

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

ค้นหาขุมทรัพย์จากเวชระเบียน

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

ความเสี่ยงทางคลีนิก (Clinical Risk)

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

หลักสูตร HA 602 คุณภาพและความปลอดภัย

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

สรุปรายงาน IPD 2559

หมวดหมู่ : สรุปรายงานผลประจำปี

รายละเอียด

สรุปรายงาน IPD 2558

หมวดหมู่ : สรุปรายงานผลประจำปี

รายละเอียด

สรุปรายงาน IPD 2557

หมวดหมู่ : สรุปรายงานผลประจำปี

รายละเอียด

Template powerpoint โรงพยาบาลอาจสามารถ

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด

KPI 2559

หมวดหมู่ : เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด