ข่าวประกาศ

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “งดการให้และรับของขวัญและของ ... Read More »

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน) บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอาจสามารถ เพื่อสมทบทุนพัฒนาระบบการจัดบริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คุณวิทูร-คุณวารุณี สุริยวนากุล บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(ม ... Read More »