ติดต่อเรา

โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ 1 หมู่ 15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  45160

เบอร์โทรศัพท์. 043 599074

เบอร์โทรสาร. 043 599074 ต่อ 102

>> คลิกดูแผนที่ <<

Bet365 Visit site get 200 GBP