[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   มีนาคม 2566
(ลงวันที่ : 7/เม.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   กุมภาพันธ์ 2566
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   มกราคม 2566
(ลงวันที่ : 7/ก.พ./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   ธันวาคม 2565
(ลงวันที่ : 3/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
5   พฤศจิกายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
6   ตุลาคม 2565
(ลงวันที่ : 29/พ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
7   กันยายน 2565
(ลงวันที่ : 31/ต.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
8   สิงหาคม 2565
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
9   กรกฏาคม 2565
(ลงวันที่ : 30/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
10   มิถุนายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
11   พฤษภาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/มิ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
12   เมษายน 2565
(ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
13   ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
วัสดุ
14   มีนาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
15   กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
16   มกราคม 2565
(ลงวันที่ : 2/ก.พ./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
17   ธันวาคม 2564
(ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
18   พฤศจิกายน 2564
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
19   ตุลาคม 2564
(ลงวันที่ : 4/พ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
20   กันยายน 2564
(ลงวันที่ : 4/ต.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
21   สิงหาคม
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
22   มิถุนายน 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
23   กรกฎาคม 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
24   พฤษภาคม 2564
(ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
25   มีนาคม 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:3 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
26   เมษายน 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:24 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
27   กุมภาพันธ์ 2564
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
28   มกราคม 2564
(ลงวันที่ : 25/ก.พ./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
29   ธันวาคม 2563
(ลงวันที่ : 1/ม.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
30   พฤศจิกายน 2563
(ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
31   ตุลาคม 2563
(ลงวันที่ : 5/พ.ย./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
32   มิถุนายน-กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
33   มิถุนายน - กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:110 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
34   มีนาคม 2563
(ลงวันที่ : 14/เม.ย./2563 || อ่าน:262 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35   พฤศจิกายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2562 || อ่าน:55 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
36   ตุลาคม 2562
(ลงวันที่ : 10/พ.ย./2562 || อ่าน:31 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
37   กันยายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ต.ค./2562 || อ่าน:24 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
38   สิงหาคม 2562
(ลงวันที่ : 9/ก.ย./2562 || อ่าน:109 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
39   กรกฎาคม 2562
(ลงวันที่ : 15/ส.ค./2562 || อ่าน:18 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
40   มิถุนายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ก.ค./2562 || อ่าน:16 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
41   กุมภาพันธ์ 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:77 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
42   มกราคม 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:38 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
43   สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-เวชภัณฑ์ 2561
(ลงวันที่ : 12/มี.ค./2561 || อ่าน:135 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
44  
(ลงวันที่ : //543 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ข่าวสารทั่วไป

27/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย วินัย
รายงานผลการอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม 2566
21/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย วินัย
รายงานประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
15/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2566
มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
13/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
10/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้การกระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2566
8/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6/ก.พ./2566 : ( 0 / ) โดย admin
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6/ก.พ./2566 : ( 0 / ) โดย admin
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6/ก.พ./2566 : ( 0 / ) โดย admin
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต"โรงพยาบาลอาจสามารถใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต"โรงพยาบาลอาจสามารถใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1/ต.ค./2565 : ( 0 / ) โดย asmhos
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลือนแผนการปฎิบัตการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลอาจสามารถ ประจำปี2566
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลือนแผนการปฎิบัตการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลอาจสามารถ ประจำปี2566
 

สาระ / ความรู้

21/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย วินัย
แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา 2564

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

21/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย asmhos
แนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

และการยืมประเภทใช้สิ้นเปลือง 2566


3/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
รายงานผลการปฎิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไร 2566

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2566 (รอบ 6 เดือน)

3/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566


1/มี.ค./2566 : ( 0 / ) โดย admin
แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

เผยแพร่ download

ประกาศประกวดราคาซือยา Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate (25 mcg/50 mcg)/dose 120 dose จำนวน 2,000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26/พ.ค./2566 (อ่าน : 24 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
แผนการจัดซื้อจัดซื้อยา Amlodipine 5mg ประจำปีงบประมาณ 2566 7/เม.ย./2566 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
ประกวดราคา ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 30/พ.ค./2565 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิตอล(DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ธ.ค./2565 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 20/ธ.ค./2565 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin