[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน

# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   เมษายน 2567
(ลงวันที่ : 30/เม.ย./2567 || อ่าน:0 / โหลด:)
2   มีนาคม 2567
(ลงวันที่ : 29/มี.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:)
3   กุมภาพันธ์ 2567
(ลงวันที่ : 29/ก.พ./2567 || อ่าน:0 / โหลด:)
4   มกราคม 2567
(ลงวันที่ : 31/ม.ค./2567 || อ่าน:0 / โหลด:)
5   ธันวาคม 2566
(ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
6   พฤศจิกายน 2566
(ลงวันที่ : 30/พ.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
7   ตุลาคม 2566
(ลงวันที่ : 31/ต.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
8   กันยายน 2566
(ลงวันที่ : 14/ก.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
9   สิงหาคม 2566
(ลงวันที่ : 4/ก.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
10   กรกฏาคม 2566
(ลงวันที่ : 3/ส.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
11   มิถุนายน 2566
(ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
12   พฤษภาคม 2566
(ลงวันที่ : 1/มิ.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
13   เมษายน 2566
(ลงวันที่ : 1/พ.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
14   มีนาคม 2566
(ลงวันที่ : 7/เม.ย./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
15   กุมภาพันธ์ 2566
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
16   มกราคม 2566
(ลงวันที่ : 7/ก.พ./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
17   ธันวาคม 2565
(ลงวันที่ : 3/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
18   พฤศจิกายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
19   ตุลาคม 2565
(ลงวันที่ : 29/พ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
20   กันยายน 2565
(ลงวันที่ : 31/ต.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
21   สิงหาคม 2565
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
22   กรกฏาคม 2565
(ลงวันที่ : 30/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
23   มิถุนายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
24   พฤษภาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/มิ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
25   เมษายน 2565
(ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
26   ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
27   มีนาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
28   กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
29   มกราคม 2565
(ลงวันที่ : 2/ก.พ./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
30   ธันวาคม 2564
(ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
31   พฤศจิกายน 2564
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
32   ตุลาคม 2564
(ลงวันที่ : 4/พ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
33   กันยายน 2564
(ลงวันที่ : 4/ต.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
34   สิงหาคม
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
35   มิถุนายน 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
36   กรกฎาคม 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
37   พฤษภาคม 2564
(ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
38   มีนาคม 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:3 / โหลด:)
39   เมษายน 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:24 / โหลด:)
40   กุมภาพันธ์ 2564
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
41   มกราคม 2564
(ลงวันที่ : 25/ก.พ./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
42   ธันวาคม 2563
(ลงวันที่ : 1/ม.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
43   พฤศจิกายน 2563
(ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
44   ตุลาคม 2563
(ลงวันที่ : 5/พ.ย./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
45   มิถุนายน - กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:110 / โหลด:)
46   มิถุนายน-กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
47   มีนาคม 2563
(ลงวันที่ : 14/เม.ย./2563 || อ่าน:262 / โหลด:)
48   พฤศจิกายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2562 || อ่าน:55 / โหลด:)
49   ตุลาคม 2562
(ลงวันที่ : 10/พ.ย./2562 || อ่าน:31 / โหลด:)
50   กันยายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ต.ค./2562 || อ่าน:24 / โหลด:)
51   สิงหาคม 2562
(ลงวันที่ : 9/ก.ย./2562 || อ่าน:109 / โหลด:)
52   กรกฎาคม 2562
(ลงวันที่ : 15/ส.ค./2562 || อ่าน:18 / โหลด:)
53   มิถุนายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ก.ค./2562 || อ่าน:16 / โหลด:)
54   กุมภาพันธ์ 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:77 / โหลด:)
55   มกราคม 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:38 / โหลด:)
56   สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-เวชภัณฑ์ 2561
(ลงวันที่ : 12/มี.ค./2561 || อ่าน:135 / โหลด:)
57  
(ลงวันที่ : //543 || อ่าน:0 / โหลด:)