[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน

# รายการ หมวด ไฟล์แนบ
1   ธันวาคม 2565
(ลงวันที่ : 3/ม.ค./2566 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2   พฤศจิกายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
3   ตุลาคม 2565
(ลงวันที่ : 29/พ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4   กันยายน 2565
(ลงวันที่ : 31/ต.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
5   สิงหาคม 2565
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
6   กรกฏาคม 2565
(ลงวันที่ : 30/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
7   มิถุนายน 2565
(ลงวันที่ : 1/ก.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
8   พฤษภาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/มิ.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
9   เมษายน 2565
(ลงวันที่ : 2/พ.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
10   ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
วัสดุ
11   มีนาคม 2565
(ลงวันที่ : 1/เม.ย./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
12   กุมภาพันธ์ 2565
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
13   มกราคม 2565
(ลงวันที่ : 2/ก.พ./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
14   ธันวาคม 2564
(ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
15   พฤศจิกายน 2564
(ลงวันที่ : 1/ธ.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
16   ตุลาคม 2564
(ลงวันที่ : 4/พ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
17   กันยายน 2564
(ลงวันที่ : 4/ต.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
18   สิงหาคม
(ลงวันที่ : 31/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
19   กรกฎาคม 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
20   มิถุนายน 2564
(ลงวันที่ : 2/ส.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
21   พฤษภาคม 2564
(ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
22   มีนาคม 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:3 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
23   เมษายน 2564
(ลงวันที่ : 19/พ.ค./2564 || อ่าน:24 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
24   กุมภาพันธ์ 2564
(ลงวันที่ : 1/มี.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
25   มกราคม 2564
(ลงวันที่ : 25/ก.พ./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
26   ธันวาคม 2563
(ลงวันที่ : 1/ม.ค./2564 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
27   พฤศจิกายน 2563
(ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
28   ตุลาคม 2563
(ลงวันที่ : 5/พ.ย./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
29   มิถุนายน-กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:0 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
30   มิถุนายน - กันยายน 2563
(ลงวันที่ : 19/ต.ค./2563 || อ่าน:110 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
31   มีนาคม 2563
(ลงวันที่ : 14/เม.ย./2563 || อ่าน:262 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
32   พฤศจิกายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2562 || อ่าน:55 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
33   ตุลาคม 2562
(ลงวันที่ : 10/พ.ย./2562 || อ่าน:31 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
34   กันยายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ต.ค./2562 || อ่าน:24 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
35   สิงหาคม 2562
(ลงวันที่ : 9/ก.ย./2562 || อ่าน:109 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
36   กรกฎาคม 2562
(ลงวันที่ : 15/ส.ค./2562 || อ่าน:18 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
37   มิถุนายน 2562
(ลงวันที่ : 10/ก.ค./2562 || อ่าน:16 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
38   กุมภาพันธ์ 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:77 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
39   มกราคม 2562
(ลงวันที่ : 15/มี.ค./2562 || อ่าน:38 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
40   สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-เวชภัณฑ์ 2561
(ลงวันที่ : 12/มี.ค./2561 || อ่าน:135 / โหลด:)
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง