[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

ประเภท : คู่มือ

เรื่อง : มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2567

รายละเอียด : มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2567
ผู้เขียน :
เข้าชม : 0
14/ก.พ./2567

[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง. 
คู่มือ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการปฎิบัติตามประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไร 25676/มี.ค./2567
      แนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป1/มี.ค./2567
      มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 256714/ก.พ./2567
      แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 25603/ต.ค./2565
      แนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป21/มี.ค./2566