[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sumalee IT

สื่อสุขศึกษา

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
12/เม.ย./2565 : ประกาศ
Hhe
Jdjd
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 2559
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 2559
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.ยา 2510
พรบ.ยา 2510
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.อาหาร 2522
พรบ.อาหาร 2522
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่2) 2550
พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่2) 2550
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22/ธ.ค./2564 : ระเบียบ/พรบ/กฎหมาย
พรบ การสาธารณสุข 2535
พรบ การสาธารณสุข 2535
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

Show page 1/1
<< 1 >>