กิจกรรมการตรวจคัดกรองCOVID-19 กลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลอาจสามารถ

กิจกรรมการตรวจคัดกรองCOVID-19 กลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลอาจสามารถ

กิจกรรมการตรวจคัดกรอง COVID-19 กลุ่มเสี่ยง ณ โรงพยาบาลอาจสามารถ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2564 โดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานจาก จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น( สคร) 1 คันและ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลโพนทองที่สนับสนุนทีมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง(Swab) ประมาณวันละ 130 คน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธร อ.อาจสามารถ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเครือข่ายรพสต.ต่างๆที่สนับสนุน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Bet365 Visit site get 200 GBP