วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาลอาจสามารถ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเครือข่ายสุขภาพชั้นนำ ระดับภาคโดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2564

ค่านิยม

บริการประทับใจ : ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย  ผู้รับผลงาน

ได้มาตรฐาน      : มีคุณภาพ และปลอดภัย

ยึดถือคุณธรรม  : เสมอภาค และเท่าเทียม

พันธกิจ(Mission)

  1. การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
  2. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
  3. การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน

Bet365 Visit site get 200 GBP
https://app.simdakan.kuningankab.go.id/slot-gacor-online/ slot deposit pulsa slot gacor deposit 25 bonus 25 rtp slot slot terbaru https://template.sk.stikom-bali.ac.id/ https://kominfo.donggala.go.id/ https://kominfo.donggala.go.id/togel4d/ https://siswa19.tokoaku.my.id/ https://ppkbppa.pacitankab.go.id/togel/ https://perpustakaan.adzkia.ac.id/maxwin/