ข่าวประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้และรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่

Read More »

12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพทีมกู้ขีพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอาจสามารถ จัดอบรมพัฒนาศ ... Read More »