กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้และรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้และรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่