จำหน่าย สิ่งปลูกสร้างเก่าชำรุด พร้อมรื้อถอน โดยวิธีขายทอดตลาด

จำหน่าย สิ่งปลูกสร้างเก่าชำรุด พร้อมรื้อถอน โดยวิธีขายทอดตลาด

คลิกอ่านรายละเอียด