ประชุมวิชาการ การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

ประชุมวิชาการ การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2564 โรงพยาบาล ได้จัดประชุมวิชาการ “การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety Hospital” จำนวน 4 รุ่น