วัดป่าพุทธมิ่งมงคล บ้านเมืองคลอง-ไทยเจริญ บริจาควัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์

วัดป่าพุทธมิ่งมงคล บ้านเมืองคลอง-ไทยเจริญ บริจาควัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 พระอาจารย์เกรียงไกร ปัญญาธโร
วัดป่าพุทธมิ่งมงคล บ้านเมืองคลอง-ไทยเจริญ บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อไว้บริการแก่ผู้ป่วยดังนี้
1. เตียงนอนผู้ป่วย 1 เตียง
2. รถเข็นนั่ง 1 คัน
3. เก้าอี้นั่งอาบน้ำ 1 ตัว
4. กระบอกปัสสาวะชาย(Urenal) 4 อัน
5. หม้อปัสสาวะแบบนอน (Bed Pan) 1 อัน โรงพยาบาลอาจสามารถ ขอกราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย สาธุ